Jacques Fromental Elie Halévy
Životopis
Francouzský skladatel, narodil se 27.5.1799 v Paříži zemřel 17.3. 1862 v Nizze. Vl. jménem Elias Lévy. Syn židovského učence a básníka, v 10 letech se stal žákem pařížské konzervatoře. Po několika pokusech získal tzv. Římskou cenu a odebral se do Itálie. V roce 1827 se stal profesorem harmonie na pařížské konzervatoři. Svou Židovkou (1835) získal evropský ohlas . V roce 1836 byl po Rejchově smrti povolán mezi členy Akademie krásných umění; 1854 se stal jejím doživotním sekretářem. Byl čelným představitelem velké francouzské romantické opery.
Je autorem titulů
Židovka (Opera)