Eduard Hanslick
Datum narození
11.09.1825
Datum úmrtí
06.08.1904
Životopis
Rakouský hudební kritik a estetik. Narodil se v Praze, zemřel v Badenu u Vídně. Studoval v Praze soukromě gymnázium a hudbu u V. J. Tomáška. Jako student práv otiskoval v německých časopisech hudební kritiky. Po odchodu do Vídně se vypracoval na nejvlivnějšího hudebního kritika své doby. V roce 1861 byl jmenován mimořádným a roku 1870 (po vydání svých Dějin koncertního života Vídně) řádným profesorem hudební vědy. Jeho spis O hudebním krásnu se stal nejpřekládanější knihou o hudbě. Jako kritik si nejvíce cenil Mozarta a ze současníků Brahmse. V německém kulturním světě budilo rozruch jeho odmítání Richarda Wagnera. Paměti, fejetony a kritiky ve výběru vydala J. Ludvová v knize Dokonalý antiwagnerián Eduard Hanslick (1992).
Textové a hudební úpravy
Záhuba rodu Přemyslovců premiéra SEZONA 1891/1892 - Hudba
Záhuba rodu Přemyslovcův premiéra SEZONA 1895/1896 - Hudba