František Řivnáč
Datum narození
01.09.1807
Datum úmrtí
25.06.1888
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Český knihkupec a nakladatel. V polovině 19. století byl jedním ze dvou ryze českých knihkupců v Praze. Ve svém nakladatelství vydal např. Děje království českého od V. V. Tomka nebo Průvodce po Čechách. Prodával publikace vydávané Maticí českou či Českým museem. Exportoval českou literaturu také do zahraničí. Od r. 1865 zastával funkci pokladníka Sboru pro zřízení Národního divadla, sám byl přispívajícím členem. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze.