J. Rozner
Textové a hudební úpravy
Večer tříkrálový (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1963/1964 - Překlad