Alena Hoblová
Datum narození
21.01.1940
Životopis
Kostýmní a scénická výtvarnice, narozena v Praze. Vystudovala DAMU (1962-67 u Františka Tröstera). Kromě scénografické práce, v níž převládá orientace na kostým, se zabývá ilustrací a volnou grafikou. Od r. 1969 se soustavně věnovala studiu českého, moravského a slovenského folkloru, což zúročila hlavně ve spolupráci s Čes. souborem písní a tanců Praha, Dále navrhovala převážně v oblasti hudebně dramatického žánru, např. pro Státní divadlo v Brně, Národní divadlo v Praze a pro televizi. Kvantitativně skromná kostýmní tvorba se vyznačuje razantní stylizací vysoce výtvarně cítěnou a ztvárněnou. Zúčastnila se Pražského quadrienále a dalších výstav kostýmní tvorby u nás i v zahraničí.

Zdroj: Nová encyklopedie českého výtvarného umění.Dodatky. P., Academia 2006
Textové a hudební úpravy
Sen noci svatojánské (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1984/1985 - Autor libreta
Inscenátor
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1969/1970 - Kostýmy
Sen noci svatojánské (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1984/1985 - Scéna, Kostýmy
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1985/1986 - Kostýmy
Absolventský koncert Taneční konzervatoře premiéra SEZONA 1990/1991 - Kostýmy
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - Kostýmy