Uroš Vagaja
Datum narození
30.10.1920
Datum úmrtí
05.07.1971
Životopis
Výtvatník, narodil se Lublani, zemřel tamtéž. Vystudoval architekturu na lublaňské universitě. Spolupracoval se Slovinským národním divadlem, se slovinskými divadly v Mariboru, Celje a v italském Terstu. Jeho hlavní profesí byla grafika a knižní úpravy. Vystavoval v Polsku, Sovětském svazu, Německu. Národní cenu Prešernova nagrada obdržel v r. 1968, cenu Sterijino pozorje v Novém Sadu v r. 1967 a cenu Triennale jevištního a kostýmního výtvarnictví v Novém Sadu v r. 1969.