Adolf Hoffmeister
Datum narození
15.08.1902
Datum úmrtí
24.07.1973
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v obci Říčky (okr.Rychnov nad Kněžnou). V roce 1921 maturoval na gymnáziu v Praze, 1925 ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 1925-1930 pracoval jako advokátní koncipient, 1930-1939 jako advokát. Zároveň byl redaktorem Lidových novin a kreslířem (Tribuna, Rozpravy Aventina, Literární noviny). 1939 odjel do Francie, kde spolupracoval s odbojovými a dělnickými organizacemi, byl vězněn, prošel internačními tábory a přes Maroko, Tanger, Portugalsko a Kubu se dostal v roce 1941 do USA (Turistou proti své vůli,1946). Od 1942 působil jako redaktor v newyorském Úřadu pro válečné informace a hlasatel a redaktor Hlasu Ameriky, od 1944 řídil čs.sekci státního amerického rozhlasu. Po návratu do Čech byl přednostou odboru pro kulturní styky se zahraničím na ministerstvu informací (1945-1948), československým velvyslancem v Paříži, od roku 1951 profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v letech 1954-1956 jejím rektorem. Ještě za gymnazijních studií, kdy začal psát verše, se stal Hoffmeister spoluzakladatelem a prvním jednatelem Devětsilu (1920). 1927 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes. Od 1927 též spolupracovník Osvobozeného divadla a od 1935 Divadla E.F.Buriana. Od roku 1946 se zúčastnil práce UNESCO. V letech 1965-1967 byl předsedou Svazu čs.výtvarných umělců a předsedou pražského centra PEN-klubu. V roce 1970, kdy mu byla zakázána veškerá práce veřejná, publikační i výstavní, odešel do důchodu. Vynikl v karikatuře osobností literatury a umění, koláži a ilustraci knih (J.Verne:Cesta kolem světa za 80 dní,1959; Majakovskij:Vesele i vážně,1961). Výtvarnému umění se věnoval i jako esejista (Sto let české karikatury,1955; Poezie a karikatura,1961). Jeho divadelní hry jsou soustředěny v knihách Hry z avantgardy a Hry a protihry (obě 1963). Autor reportáží doprovázených vlastními kresbami (Dalekohled,1956), fejetonů, cestopisných causerií (Světobol,1931; Povrch pětiletky,1931; Americké houpačky,1937; Made in Japan,1958; Mrakodrapy v pralese,1963) a knihy vzpomínek Podoby a předobrazy (1988).
Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech (IX, 3b, 376).
Textové a hudební úpravy
Zpívající Benátky premiéra SEZONA 1932/1933 - Překlad
Inscenátor
Zapomnětlivý premiéra SEZONA 1930/1931 - Scéna
Zpívající Benátky premiéra SEZONA 1932/1933 - Scéna