Jan Herben
Datum narození
07.05.1857
Datum úmrtí
24.12.1936
Životopis
Narozen v obci Brumovice (okr. Břeclav), zemřel v Praze. Zakladatel a hlavní redaktor časopisu Čas (1886–1915), stoupenec a publicistický mluvčí masarykovského realismu. V letech 1917–1925 byl redaktorem Národních listů, 1918–1925 členem Státoprávní demokracie, 1925–1928 Národní strany práce a od 1928 Čs. národně socialistické strany. Od roku 1925 pracoval jako redaktor Lidových novin.
Z jeho prozaického díla vyniká především kronika přerodu moravské vesnice Do třetího a čtvrtého pokolení (1889–1892) a kniha turgeněvsky laděných přírodních črt a úvah Hostišov (I. a II. díl, 1907, 1933). Jako politický publicista s historickým vzděláním vydal Herben velké množství populárně historických, vesměs polemicky zaměřených brožur (Masarykova sekta a Gollova škola, 1912; Legenda svatojanská, 1920; Bílá hora, 1920); autor Knihy vzpomínek (1935), monografií o T. G. Masarykovi (1910, 1926–1927), K. Havlíčkovi (1921) a F. Palackém (1926).
Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech (I. ob., 8, 1k).
Textové a hudební úpravy
Rákoš Rákoczy premiéra SEZONA 1890/1891 - Autor libreta