František Herites
Datum narození
27.02.1851
Datum úmrtí
19.01.1929
Životopis
Narozen ve Vodňanech, zemřel v Praze. Autor drobných žánrových próz z maloměstského prostředí, fejetonista. V roce 1869 maturoval na gymnáziu v Písku, vystudoval farmacii v Praze (1870-1872) a ve Štýrském Hradci. V roce 1883 převzal po otci lékárnu v rodišti. Hojně cestoval po Slovensku, Itálii, Slezsku a Dalmácii. V roce 1893 odjel do USA a rok tam pracoval jako novinář. V roce 1896 přesídlil do Prahy, kde působil v odborných lékárnických kruzích jako revizor účtů, sekretář grémia a redaktor Časopisu českého lékárnictva. Aktivně pracoval v uměleckých organizacích (Svatobor, Máj, literární odbor České akademie věd a umění). V letech 1904-1919 člen správního výboru Společnosti ND - zástupce za "Máj".
Je autorem titulů
Těžké stíny (Činohra)