Louis Joseph Ferdinand Hérold
Datum narození
28.01.1791
Datum úmrtí
19.01.1833
Životopis
Narozen v Paříži, zemřel v Thernes u Paříže. Francouzský hudební skladatel alsaského původu. Studoval klavír a skladbu na pařížské konzervatoři, 1812 získal tzv. Římskou cenu a stal se dvorním klavíristou v Neapoli a nějaký čas žil v Itálii. Tam debutoval jako operní skladatel. Neapolské provedení jeho první opery La gioventu di Enrico Quinto (Mládí Jindřicha pátého) bylo vlídně přijato. Od r. 1816 žil opět v Paříži, kde postupně pronikaly jeho opery a balety. Vzorem mu byli zvláště Rossini a Boieldieu. Opery Marie a Zampa byly oblíbeny i u nás. Z jeho baletů zaujímá přední místo La Fille mal gardée (Marná opatrnost aneb Špatně hlídaná dcera). Toto dílo hudebně upravil též berlínský kapelník Hertel.