Nazim Hikmet
Datum narození
20.01.1902
Datum úmrtí
03.06.1963
Životopis
Narozen v Soluni, zemřel v Moskvě. Turecký spisovatel. Ve 20. letech se vzdělával v Moskvě a seznámil se s uměleckou avantgardou, mj. s V. Majakovským. Vytvářel drobné pantomimické scény, experimentoval s filmem a cirkusovými i tanečními prvky. V roce 1928 se vrátil do Turecka, psal básnické, dramatické i prozaické texty, pro své levicové smýšlení byl několikrát vězněn – nejdéle pak v letech 1938–1950. Propuštěn byl na nátlak světové veřejnosti. Následně v roce 1951 emigroval a trvale se usadil v Sovětském svazu.

Z jeho tvorby: Gioconda a Si-Ja-u, Proč Berenži spáchal sebevraždu, Lebka, básnický cyklus Listy z vězení, dramata Josef a jeho bratři, Podivín, patrně nejslavnější Legenda o lásce (v Národním divadle v Praze uvedena jako balet), A byl vůbec Ivan Ivanovič? (v české verzi Byl Filip Filípek nebo nebyl?), pod vlivem návštěvy Prahy vzniklo drama Pražský orloj a text Pobyt v Praze.
Je autorem titulů
Podivín (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Legenda o lásce premiéra SEZONA 1962/1963 - Autor libreta