Abigail Hedvika Horáková
Datum narození
17.01.1871
Datum úmrtí
07.11.1926
Životopis
Narozena v Turnově, zemřela tamtéž. Rozená Hedvika Černovická. Učila se švadlenou, ale v roce 1888 odešla s divadelní společností V. Budila, která tehdy v Turnově hostovala. Vystupovala v menších rolích, později u společností T. Kratochvíla, J. V. Suka, E. Zöllnerové, J. Hurta a J. Muška hrála již i role hlavní (mj. Abigail v Scribeově hře Sklenice vody, z níž odvodila pozdější literární pseudonym).

V roce 1893 se provdala za herce J. Horáka, s nímž přešla ke společnosti F. Trnky; dále hráli u A. Janovského a u M. Kozlanské. V listopadu 1899 se Horáková přestěhovala s manželem do Prahy a začala navštěvovat Pivodovu operní školu. Záhy studií zanechala a doprovázela manžela při jeho recitačních pořadech, zprvu zpěvem, později přednesem pohádek. V roce 1911 se pokoušeli o zřízení stálé recitační síně v Praze, ale bez trvalejšího výsledku. Když manžel za války narukoval, pokračovala Horáková ve vystoupeních sama. Deset let např. vystupovala na zájezdech po školách v Čechách a na Moravě s repertoárem zaměřeným především na lyrické, umělé pohádky cizí (zejm. H. Ch. Andersen) i české (včetně tvorby J. Wolkera).

Od roku 1916 žila ve svém rodišti. Byla též autorkou drobných próz, zejména z hereckého prostředí. Pohřbena je na městském hřbitově v Turnově.

Diplomová práce Marty Rejhonové "Abigail Horáková (1871-1926), výjimečná žena své doby" v knihovně archivu ND, sign. I 2491
Je autorem titulů
Dolorosa (Činohra)
Ejhle člověk! (Činohra)
Páni (Činohra)