Blanka Zubáková
Datum narození
01.07.1953
Datum úmrtí
28.11.2008
Další používaná jména
Blanka Švarcová
Životopis
Členka orchestru Národního divadla: 1. housle. Narozena v Kladně. Na pražské konzervatoři vystudovala hru na housle a ve svém absolventském roce 1974 vyhrála konkurz do skupiny prvních houslí v orchestru ND. Stala se historicky první ženou v orchestru, který do té doby tvořili pouze muži (nepočítáme-li hráčky na harfu). Svojí muzikálností, technickou výbaveností a poctivým přístupem profesionálního hudebníka si záhy získala respekt. Zastávala též post primaria smyčcového kvarteta ND, byla jedním ze zakládajících členů Komorního orchestru ND, který vedl dirigent Zdeněk Košler. V ND působila až do předčasného odchodu do invalidního důchodu v r. 2007.