Jaroslav Hilbert
Datum narození
19.01.1871
Datum úmrtí
10.05.1936
Životopis
Narozen v Lounech, zemřel v Praze. Studoval na nižší reálce v Praze a na německé vyšší průmyslové škole v Plzni (1886–1889). Po absolvování Vysoké technické školy v Praze působil v letech 1893–1895 jako technický asistent v Českomoravské továrně na stroje v Praze. Místo však opustil a věnoval se výhradně literatuře. V letech 1906–1935 byl divadelním kritikem deníku Venkov (od 1919 členem redakce). Často cestoval – za studiem Ibsena do Skandinávie, do Itálie (Léto v Itálii), 1919–1920 byl v Rusku (jako člen národního poselstva k čs. legiím), v Japonsku a v Americe. Přispíval do Nivy, Zlaté Prahy, Rozhledů, Moderní revue, Scény aj.

Byl jedním ze zakladatelů moderního českého psychologického dramatu. Hry ze současnosti i z historie vyjadřovaly jeho víru v lidskou osobnost a práva individua: Vina (1896), O Boha (1898, premiéra 1905 s názvem Pěst), Psanci (1900, prem. 1906), Falkenštejn (1903), Jejich štěstí (1916), Druhý břeh (1924), Prapor lidstva (1926), Job (1928), Irena (1929), Třidič štěrku (1930), Blíženci (1931). Též autor cestopisných črt, vzpomínek a statí: Léto v Itálii (1914), O dramatu (1914), Dům na náměstí (1922), Duch dramatiky (1941), Spisovatelé a vlast (1941).

Pohřben je na Vyšehradě, hrob č. 56/16 (Slavín).

Pracovní text hry Pěst v knihovně archivu ND, sign. r 2290, připravený pro nastudování v daném období nerealizované
Pracovní text hry Pěst v knihovně archivu ND, sign. r 2294, připravený pro nastudování v daném období nerealizované
Pracovní text hry Pěst v knihovně archivu ND, sign. r 3067, připravený pro nastudování v daném období nerealizované
Textové a hudební úpravy
Vina premiéra SEZONA 1921/1922 - Autor libreta
Vina premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor libreta