Bedřich Hlaváč
Datum narození
26.12.1868
Datum úmrtí
30.10.1936
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Původním povoláním byl bankovní úředník. V roce 1899 vstoupil do redakce Času a stal se jeho vídeňským dopisovatelem a parlamentním zpravodajem (1898–1914), zároveň byl dopisovatelem pražských německých novin Union (1899-1918) a častým přispěvatelem Naší doby. Byl blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka. Roku 1918 přesídlil natrvalo do Prahy, kde se stal šéfredaktorem Tribuny. Od roku 1929 působil jako nezávislý novinář, přispíval zejména do Lidových novin a Prager Presse. Psal fejetony, úvodníky, vzpomínkové črty, medailony, překládal z a do němčiny.
Textové a hudební úpravy
Odjinud premiéra SEZONA 1908/1909 - Překlad, Překlad, Překlad