Ignát Hořica
Datum narození
28.07.1859
Datum úmrtí
03.04.1902
Životopis
Narozen v Brně, zemřel v Marseille (Francie). Vystudoval reálku v Brně a kadetní školu v Brně a Terstu. Jako důstojník sloužil v Uhrách, v Praze a v Českých Budějovicích. V roce 1884 odešel do zálohy. R. 1885 se stal redaktorem Svobodného občana ve Slaném, pak redigoval v Plzni časopisy Plzeňské listy, Český západ a Na stráži, krátce působil v brněnských Moravských listech. Od r. 1889 byl členem redakce Národních listů; 1891 byl ředitelem žurnalistické kanceláře Jubilejní výstavy v Praze. V 90. letech redigoval časopis hostinských Hostimil a Zprávy vývozní.
Jako novinář se zabýval především otázkami hospodářskými a národnostními, zvláštní pozornost věnoval Slezsku a Černé Hoře. Své organizační nadání a jazykové schopnosti (francouzština, němčina, polština, ruština, srbocharvátština) uplatňoval při mezislovanských stycích a hojných zahraničních cestách. R. 1897 byl zvolen do říšského sněmu, 1901 do zemského sněmu.
Manžel herečky ND a profesorky pražské konzervatoře Marie Laudové.
Textové a hudební úpravy
Oficielní žena premiéra SEZONA 1896/1897 - Překlad
Oficielní žena premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad