Zdeněk Hořínek
Datum narození
05.11.1931
Datum úmrtí
20.09.2014
Životopis
Narozen v Olomouci. V roce 1950 maturoval na obchodní akademii v Olomouci. 1951-1955 studoval divadelní vědu na Divadelní fakultě AMU. 1955-1958 pracoval jako finanční ekonom v Družstevním velkoobchodu průmyslovým zbožím v Olomouci, 1958-1961 jako dělník v olomoucké Prefě, kde se také vyučil betonářem. Od 1961 postupně působil jako dramaturg Divadla F.X.Šaldy v Liberci, zástupce šéfredaktora časopisu Divadlo (1968-1971) a dramaturg pražského Divadla E.F.Buriana (1971-1988). V roce 1967 započala jeho dlouholetá autorská, dramaturgická, i herecká spolupráce se Studiem Ypsilon, jehož je od roku 1978 externím dramaturgem. 1988 se stal pracovníkem Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL, 1993 přešel na katedru dějin a teorie divadla a filmu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1961-1975 přednášel též externě na Divadelní fakultě AMU, po vynucené přestávce se k pedagogické činnosti vrátil v roce 1987. Autor četných studií o českém i zahraničním moderním divadle, esejů, divadelních recenzí i rozhlasových her.
Textové a hudební úpravy
Každý něco pro vlast a ještě něco premiéra SEZONA 1980/1981 - Úprava