Jan Hudec
Datum narození
06.10.1856
Datum úmrtí
28.04.1940
Životopis
Narozen v Molenburku u Blanska, zemřel v Praze. V roce 1878 maturoval na gymnáziu v Německém (Havlíčkově) Brodě. Na podzim 1879 začal studovat na pražské filozofické fakultě slovanskou filologii a historii; studia nedokončil a stal se úředníkem na děkanátu fakulty, kde působil až do svého penzionování (1925). Podílel se na činnosti slovanské skupiny kolem spolku Slavia. Překládal ze slovanských literatur, zvláště srbocharvátské a slovinské, byl kulturním publicistou a propagátorem československo-jihoslovanské vzájemnosti, básníkem a prozaikem. Přispěl i účinnou pomocí několika generacím jihoslovanských studentů za jejich pobytu v Praze.
Textové a hudební úpravy
Dubrovnická trilogie premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad, Překlad, Překlad
Semberský vladyka premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Smrt matky Jugovićů premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Dubrovnická trilogie premiéra SEZONA 1917/1918 - Překlad, Překlad, Překlad
Smrt matky Jugovićů premiéra SEZONA 1918/1919 - Překlad
Hasanaginica premiéra SEZONA 1929/1930 - Překlad
Matiné na počest Ivo Vojnoviče premiéra SEZONA 1929/1930 - Překlad
Kralevic Marko premiéra SEZONA 1930/1931 - Překlad
Smrt matky Jugovićů premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad