Erik Nonn
Textové a hudební úpravy
Joseph Merrick zvaný Sloní muž (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2001/2002 - Autor libreta