Václav Hons
Datum narození
14.06.1938
Životopis
Narozen v Chotuticích (u Kolína). V roce 1956 maturoval na jedenáctileté střední škole v Kolíně, v témže roce byl přijat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale vzápětí přestoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde do roku 1962 studoval dějepis a češtinu. V letech 1964-1967 pracoval v redakci časopisu Červený květ v Ostravě, 1967-1969 působil na ministerstvu kultury a informací, 1969 v Tvorbě. Poté v Čs.rozhlase v Praze, nejdřív jako šéfredaktor hlavní redakce literárně-dramatického vysílání, později jako dramaturg rozhlasové stanice Vltava. Od roku 1990 ve svobodném povolání. Přispíval do Literárních novin, Plamene, Hosta do domu, Čs.vojáka, Rudého práva, Mladé fronty aj. Jeho verše doprovázely rovněž Spartakiádu 1980. Od roku 1973 psal texty k písním.
Je autorem titulů
Poema o Únoru (Ostatní)