Marc Antoine Charpentier
Životopis
Francouzský skladatel, narodil se asi 1643 v Paříži, zemřel 24.2.1704 tamtéž.Z důležitých dat jeho života je doložen jeho pobyt v Římě (1650), kde byl žákem G. Carissimiho. Po návratu do Paříže se stal kapelníkem a učitelem hudby. V oblasti divadelní tvorby se nemohl prosadit proti mocnému Lullymu, věnoval se tedy převážně chrámové hudbě. Od roku 1698 byl ředitelem kůru při Sainte-Chapelle. Významná jsou zvláště jeho oratoria (Te Deum, Magnificat). Jeho styl vyniká bohatstvím harmonie, smělými modulacemi a kolorovanou melodikou.
Textové a hudební úpravy
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1921/1922 - Hudba