Grazia Braccioli
Textové a hudební úpravy
Orlando furioso (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2001/2002 - Autor libreta