Jan Jakubec
Datum narození
11.05.1862
Datum úmrtí
04.07.1936
Životopis
Narozen v Libunci u Jičína, zemřel v Praze. Studoval češtinu, klasickou filologii a němčinu na univerzitě v Praze. V letech 1891–1919 vyučoval na Vyšší dívčí škole v Praze. Od roku 1907 se stal mimořádným, od 1919 řádným profesorem dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze. Byl vůdčím představitelem pozitivisticky orientované literární historie (žák J. Gebauera). Ve svých edicích díla J. Kollára, F. Palackého, F. L. Čelakovského aj. propracovával zásady vydávání děl spisovatelů českého národního obrození, kterým věnoval též řadu monografií. Svou celoživotní vědeckou práci završil rozsáhlou syntézou Dějiny literatury české (2 svazky, 1929, 1934). Významné jsou i jeho práce dialektologické a národopisné.