O. Vostřezová
Životopis
Viz též heslo Vostřezová Inka. V případě jména O. Vostřezová jde patrně o chybné uvedení jména na divadelní ceduli a jedná se o Inku Vostřezovou.