Edvard Jelínek
Datum narození
06.06.1855
Datum úmrtí
15.03.1897
Další používaná jména
E. J. Pražský
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Do roku 1872 studoval na reálce v Praze, pak nastoupil místo u pražského magistrátu, kde se 1880 stal oficiálem, později adjunktem statistického odboru. Zároveň se věnoval žurnalistické, kulturněorganizační a literární činnosti, jejímž cílem bylo rozvíjení slovanské vzájemnosti, zvláště česko-polských vztahů. Cestoval po slovanských zemích, často navštěvoval různé kraje Polska a Litvu, byl ve Francii a Itálii. Patřil k zakládajícím členům spolku Slavia, pracoval ve výborech literárního odboru Umělecké besedy i Máje. Stal se zakladatelem (1881) a redaktorem odborně fundovaného a všechny oblasti společenských věd pokrývajícího měsíčníku Slovanský sborník. Byl též členem četných domácích i zahraničních polonofilských společností, pro něž uspořádal řadu přednášek, psal do polských a jihoslovanských časopisů o problematice Slovanů, přispíval i do časopisů ve Vídni a v Paříži. Do polštiny přeložil Tylova Jana Husa a Magelonu J.J.Kolára.
Je autorem titulů