Jaroslav Jeremiáš
Datum narození
14.08.1889
Datum úmrtí
16.01.1919
Životopis
Narozen v Písku, zemřel v Českých Budějovicích. Klavírista a skladatel. Studoval na pražské konzervatoři (1906–1909, varhany a skladbu u K. Steckra), klavír u A. Mikše a skladbu u V. Nováka (1909–1910). Stal se učitelem na hudební škole v Českých Budějovicích (1910–1911), kapelníkem zemské opery v Lublani (1911–1912). Pak žil v Praze, věnoval se činnosti pedagogické, koncertní a zvláště skladatelské, též byl členem Pražského tria.

Za 1. světové války byl zprvu v Českých Budějovicích (1914–1915) jako sbormistr Hlaholu; znovu v Praze, kde působil jako doprovázeč K. a E. Buriana (1916) a O. Borové-Valouškové, pohostinsky jako dirigent. Podnikl několik uměleckých cest do Německa, Belgie, Paříže (1913), Itálie (1914), s O. Borovou-Valouškovou do Jugoslávie (1918). Vrátil se s těžkou chorobou, jíž záhy podlehl.

Syn skladatele Bohuslava Jeremiáše, bratr hudebníka Otakara Jeremiáše.
Je autorem titulů
Nálada (Ostatní)
Raport (Melodram)
Starý král (Opera)
Úsměv života (Ostatní)