Josef Adamík
Datum narození
29.06.1947
Datum úmrtí
03.07.2009
Životopis
První hudební školení získal u svého otce, který ho učil hře na housle. V letech 1965–1969 studoval na brněnské konzervatoři klavír ve třídě I. Janíčkové a skladbu u B. Řehoře. Ve studiu skladby pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou absolvoval r. 1974 ve třídě M. Ištvana. Na JAMU ještě pokračoval postgraduálním studiem pod vedením Aloise Piňose a Ctirada Kohoutka. Poté dlouhodobě působil jako pedagog a sbormistr na LŠU (po roce 1990 ZUŠ) ve Valašských Kloboukách. Již v průběhu studia si vyzkoušel různé komnpoziční styly na žánrově odlišných skladbách, např. pokusy novoklasické, skladby komponované seriální technikou, používání mikrointervalů ve zvukově barevném poli. Techniku koláže uplatnil ve Suitě pro 16 smyčcových nástrojů, kterou s úspěchem provedl Komorní orchestr B. Martinů na Mezinárodním hudebním festivalu v Brně v r. 1979.
Ve své tvorbě se Adamík snažil být co nejotevřenější, jeho systematické úsilí po širší stylové syntéze zahrnovalo i inspiraci přírodními zvuky a přírodou vůbec. Jeho skladby se sice držely v rámci rozšířeně tonálního myšlení, ale často využíval možností heterofonie, dovedl mistrně využít zvukových možností tradičních akustických nástrojů a příležitostně vyhledával i neobvyklý nástrojový aparát – v Dechovém kvintetu jsou použity i dětské hračky jako nápodoba dechových nástrojů. Velké zdravotní problémy nakonec způsobily, že během roku 1985 přestal komponovat a věnoval se již jen pedagogické práci (krátkodobě se vrátil ke komponování v roce 1999). Svůj život ukončil předčasně dobrovolnou smrtí.

Zdroj: Hudební informační středisko, o.p.s., www.musica.cz
Je autorem titulů
1. symfonie (Koncert)
2. symfonie (Koncert)