Emil Hakl
Datum narození
25.03.1958
Životopis
Narozen v Praze. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor tvorba textu 1987–1991, později ještě dva ročníky dramatického oboru tamtéž. Pracoval jako aranžér, knihovník, strojník, zvukař, reklamní textař, literární redaktor, novinář a časopisecký editor. V 80. letech se věnoval psaní veršů, dramatizaci knižních předloh a jejich realizaci v různých amatérských divadelních formacích. V roce 1988 zakládá spolu s několika dalšími volné literární sdružení Moderní analfabet, se kterým později spolupracovala řada autorů, divadelníků a hudebníků. Těžištěm aktivity sdružení byla pravidelná autorská vystoupení v různých pražských i mimopražských klubech. Na ně pak navázala podobná činnost v Literárním klubu 8. Spolupracoval také s literárním Pant klubem.
Prózu začal psát v roce 1998. Publikoval v řadě sborníků a knižních výborů (Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Francie, Velká Británie), novela O rodičích a dětech byla oceněna cenou Magnesia Litera 2003, přeložena do několika jazyků a byl podle ní natočen stejnojmenný celovečerní film (rež. Vladimír Michálek, premiéra Praha, březen 2008). V roce 2010 získal Cenu Josefa Škvoreckého za Pravidla směšného chování. V roce 2013 mu vychází román Skutečná událost, za který získal svou druhou Magnesii Literu za nejlepší prózu.

Zdroj: www.emilhakl.cz; aktualizace: listopad 2018
Je autorem titulů
Návštěva (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Návštěva premiéra SEZONA 2018/2019 - Dramatizace