Jan Jílek
Datum narození
24.11.1933
Datum úmrtí
06.10.2011
Životopis
Narozen v Dlouhomilově (u Šumperku). Po ukončení povinné školní docházky se začal učit soustružníkem, krátce navštěvoval zemědělskou školu. V roce 1950 absolvoval dělnickou přípravku pro pracující, v letech 1951–1955 studoval herectví na Divadelní fakultě AMU. R. 1955 nastoupil jako herec v Divadle Jiřího Wolkera, kde působil až do předčasného odchodu do důchodu (1991).

Autor divadelních her (Silvestr, Dvojitý tep srdce, Jak umřít na lásku, Diamantoví kluci aj.), televizních her (Láska jako trám, Dlouhá bílá nit, Křídlovka pro Majoránku aj.), jevištních adaptací pohádkových předloh (Čarovná Barborka, Sůl nad zlato, Šípková Růženka aj.), filmových scénářů (Žalobníci aj.).
Je autorem titulů
Můj hrad (Činohra)