Ignác Šafár
Textové a hudební úpravy
Naši furianti (Viťúzi - SND Bratislava) premiéra SEZONA 1972/1973 - Překlad