Victor Joseph Etienne de Jouy
Životopis
Francouzský dramatik, libretista a novinář. Narodil se 12.9. 1764 v Jouy-en-Josas, zemřel 4. 9. 1846 v Saint-Germain-en-Laye. jako dvorní libretista pařížské Opery psal pro nejúspěšnější skladatele své doby včetně Méhula, Boieldieua, Catela a Dalayraca. Nejvýznamnější ale bylo jeho působení v oblasti "velké opery" a spolupráce s Cherubinim (Abenceragové), Rossinim (Vilém Tell) a zejména Spontinim (Vestálka, Fernand Cortez a Milton). Liboval si v senzaci budících efektech a lpěl na přesném dodržování reálií. Do opery Cortez například předepsal stejný počet koní, s jakým conquistadoři dobyli Mexiko. Svůj návrh zdůvodňoval tím, že obecenstvo bude ohromeno stejně jako kdysi Aztékové. Ve svém nejzdařilejším díle, v libretu opery Vestálka, reagoval několika impozantními scénami a verši na požadavky "velké opery".
Textové a hudební úpravy
Vilém Tell premiéra SEZONA 1885/1886 - Autor libreta
Vilém Tell premiéra SEZONA 1888/1889 - Autor libreta
Vilém Tell premiéra SEZONA 1899/1900 - Autor libreta
Vilém Tell premiéra SEZONA 1901/1902 - Autor libreta
Vilém Tell premiéra SEZONA 1911/1912 - Autor libreta
Vilém Tell premiéra SEZONA 1931/1932 - Autor libreta