Václav Alois Jung
Datum narození
08.08.1858
Datum úmrtí
03.12.1927
Životopis
Narozen v Městské Habrové (Rychnov nad Kněžnou), zemřel v Praze. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou (1878) navštívil Itálii, pak studoval na filozofické fakultě v Praze angličtinu a ruštinu. V roce 1882 odjel do USA, kde setrval téměř 20 let. Dokončil zde první verzi překladu Puškinova Evžena Oněgina, překládal z češtiny do angličtiny verše J. Nerudy. V roce 1900 se vrátil do Čech, krátký čas vyučoval angličtinu na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, potom odjel na půlroční pobyt do Ruska, v témže roce znovu navštívil USA. Po definitivním návratu domů se 1901 stal členem redakce Času, kde publikoval četné fejetony, povídky a cestopisné črty. 1903 byl jmenován lektorem angličtiny na pražské univerzitě; zabýval se hlavně pracemi na česko-anglickém slovníku a na anglické gramatice. 1907-1926 byl profesorem na obchodní akademii v Plzni.
Textové a hudební úpravy
Ideální manžel premiéra SEZONA 1906/1907 - Překlad
Ideální manžel premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Ideální manžel premiéra SEZONA 1927/1928 - Překlad