Josef Pečírka
Datum narození
11.10.1818
Datum úmrtí
27.06.1870
Další používaná jména
J. P.
Životopis
Narozen v obci Jindice (u Uhlířských Janovic), zemřel v Praze. V Uhlířských Janovicích dokončil hlavní školu, pak absolvoval v Praze staroměstské gymnázium, tzv. filozofii a lékařství (promoce 1848). 1843 započal literární činnost anonymními články v Tylových Květech, v téže době překládal operní libreta a divadelní hry pro divadlo v Růžové ulici. U znojemského nakladatele Fourniera založil a 1844-1852 redigoval tři knižnice populární literatury, pro které sám přeložil a napsal řadu spisů. 1850 podnikl čtyřměsíční cestu do Skandinávie, během níž pátral po staročeských literárních památkách. V revolučních letech 1848-1849 se aktivně účastnil politického dění. Od školního roku 1849/1850 nastoupil místo učitele na gymnáziu a zároveň byl jmenován zatímním profesorem na reálce. 1853-1856 působil jako řádný profesor na gymnáziu v Jindřichově Hradci, poté byl z politických důvodů propuštěn a vrátil se do Prahy. 1856-1858 navštěvoval znovu přednášky na lékařské fakultě a 1858 zahájil lékařskou praxi. Od 1858 též redigoval zábavnou část Pospíšilova Národního kalendáře, 1865 převzal jeho vydávání a řídil jej až do své smrti. Autor zábavných, výchovných a poučných próz, překladatel povídek a dramat z němčiny, francouzštiny a angličtiny.
Textové a hudební úpravy
Ministr a obchodník premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Car a tesař premiéra SEZONA 1886/1887 - Překlad
Car a tesař premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad