Juraj Filas
Datum narození
05.03.1955
Datum úmrtí
31.12.2021
Životopis
Narozen v Košicích. Skladbu studoval na pražské konzervatoři (1972–1976, u Jana Zdeňka Bartoše) a na přelomu 70. a 80. let na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Pauera (1976–1981). Po studiích se usadil v Praze a vedle tvorby vyučuje na katedře skladby na Hudební fakultě Akademie múzických umění. Jeho původní zaměření (vystudoval operní zpěv na Pražské konzervatoři) mělo vliv na jeho hudební vyjadřování. Je autorem téměř stovky skladatelských opusů, které zahrnují skladby symfonické, koncertantní, vokálně instrumentální (kantáty, Te Deum, Requiem, televizní operu), skladby pro velký dechový orchestr a velké množství skladeb komorních.

Jeho skladby zazněly na významných festivalech jako je Beethovenfest v Bonnu, Pražské Jaro v Praze, a na významných světových pódiích jako jsou Carnegie Hall a Lincoln Center, ORF Wien, Tonhalle Zürich, Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Paříž, Hon-Kong, Thai-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Petersburg, Londýn atd. Jsou nahrány na zvukových nosičích a různými radiovými i TV-stanicemi. V r. 1989 získal za TV operu "Rakovina vůle aneb Memento mori" prestižní cenu Jakobs-Suchard na mezinárodní soutěži Internationaler Fernseheropern Wettbewerb, Salzburg (Rakousko); v r. 2008 obdržel Cenu Gustava Mahlera (udělena Evropskou unií umění).

Zdroj: Hudební informační středisko, www.musica.cz