Marie Kalašová - překladatelka
Datum narození
26.11.1852
Datum úmrtí
17.02.1937
Životopis
Narozena v Horních Beřkovicích, zemřela v Praze. Česká spisovatelka a překladatelka. Byla velmi vzdělaná, za svého pobytu v Paříži se spřátelila s M. Maeterlinckem a R. Rollandem. Přátelské vztahy ji pojily i s mnoha našimi literáty, mecenáši, též s T. G. Masarykem. Zůstala svobodná, žila se sestrou Zdeňkou. V roce 1906 zakoupily v Praze na Hradčanech dům zvaný Luna-Sol, kam docházeli četní literáti a umělci. V domě bylo po její smrti umístěno muzeum a knihovna J. Vrchlického.

Napsala několik fejetonů a básní, stěžejní byla její překladatelská činnost, pro niž byla vybavena nejen jazykovými znalostmi, ale také nevšedním kulturním přehledem. Do českého prostředí uváděla svými překlady zvláště autory italské a francouzské, také německé a anglické. Překlady doprovázela medailony autorů a statěmi o jejich díle. K českému divadelnímu vývoji Kalašová přispěla zejména kontinuálním, pohotovým a věrným tlumočením jednoho z nevýznamnějších představitelů evropského symbolismu, M. Maeterlincka.
Textové a hudební úpravy
Bílé růže premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Dcera Jeftova premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Vetřelkyně premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad
Monna Vanna premiéra SEZONA 1902/1903 - Překlad
Modrý pták premiéra SEZONA 1911/1912 - Překlad
Chatterton premiéra SEZONA 1927/1928 - Překlad