Alexandra Braxatorisová
Textové a hudební úpravy
Martin a slunce (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1974/1975 - Autor libreta
Elektra (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1980/1981 - Překlad
Bohéma (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1983/1984 - Překlad