J. Kastner
Textové a hudební úpravy
Dvojspřeží premiéra SEZONA 1933/1934 - Překlad