Jiří Valenta
Životopis
Hlasatel Čs. rozhlasu v Praze.