Klabund
Datum narození
04.11.1890
Datum úmrtí
14.08.1928
Životopis
Německý lyrik, dramatik, prozaik a překladatel, vl. jm. Alfred Henschke. Narodil se v Crosenu, zemřel v Davosu. Syn lékarníka, vystudoval gymnázium ve Frankfurtu. Publikovat začal v roce 1913, musel se zodpovídat za zveřejnění nemravných veršů. Studoval filozofii a literaturu v Mnichově, Berlíně a Lausanne, poté působil jako spisovatel. Od mládí trpěl plicní chorobou, léčil se po různých sanatoriích. Roku 1917 vyzval v otevřeném dopisu Viléma II. k abdikaci a v roce 1918 se prohlasil za pacifistu. 1919 zatčen pro vztahy ke spartakovcům, byl krátce vězněn. Jeho básně byly ovlivněny Villonem a Wedekindem, ale také kramářskou písní a lidovou baladou. Uplatnil se v kabaretu ostře pointovanými výstupy.Z díla: Moreau, román vojáka, 1916, Petr Veliký, 1923, Rasputin, 1929, Mohammed, 1917, div. hra Křídový kruh, 1925 ad.

Zdroj: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužicko-srbských. P., Odeon 1987.
Je autorem titulů
Křídový kruh (Činohra)