Alan Posselt
Textové a hudební úpravy
Episoda I (Ballet Rambert) premiéra SEZONA 1977/1978 - Hudba