Jan Klepetář
Datum narození
16.11.1902
Datum úmrtí
10.08.1978
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. R. 1937 přijal občanské jméno Jan Karsten. Básník, publicista, kritik a překladatel zejména z francouzštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny a polštiny. V roce 1919 maturoval na reálce v Lounech, doplňovací maturitu z latiny a filozofické propedeutiky složil 1920 v Praze na smíchovském reálném gymnáziu. Od 1919 studoval jako mimořádný, od 1920 jako řádný posluchač Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (doktorát 1927). V letech 1923–1925 působil v redakci revue Apollón, v sezoně 1924/1925 byl dramaturgem divadla Komedie.

Stýkal se s předními osobnostmi uměleckého a veřejného života (K. H. Hilar, J. Jenčík, F. Peroutka aj.), lákala jej však také atmosféra bulvárních divadel a polosvěta. Několikrát navštívil Paříž, podnikl cesty do Alžíru, Maďarska, Německa a Rakouska. V letech 1928–1937 byl vězněn, 1937–1938 pracoval jako úředník v advokátní kanceláři a zároveň působil v Prager Presse, po jejím zrušení 1938 v Prager Tagblattu, 1939–1942 v nakladatelství Melantrich, 1944–1946 spolupracoval s nakladatelem R. Todtem jako literární a umělecký poradce, 1946–1947 byl vedoucím propagace nakl. družstva Máj.

Na podzim 1949 získal vystěhovalecký pas. Zprvu žil ve Švédsku a NSR, od konce 50. let v USA, kde 1964 dostal státní občanství. Od 1974 žil jako americký občan trvale v Praze.

Pracovní text hry Dardamelle čili Paroháč, v ND neuvedené, v překladu J. Klepetáře v knihovně archivu ND, sign. r 632
Pracovní text hry Dardamelle čili Paroháč, v ND neuvedené, v překladu J. Klepetáře v knihovně archivu ND, sign. r 631, r 639, r 815, r 881
Pracovní text hry Zamilovaný holič, v ND neuvedené, v překladu J. Klepetáře v knihovně archivu ND, sign. r 195-196, r 5500, r 5500a, r 5507, r 5509
Pracovní text hry Zamilovaný holič, v ND neuvedené, v překladu J. Klepetáře v knihovně archivu ND, sign. r 5508
Textové a hudební úpravy
Kalhoty premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Mluvící opice premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Rozmary náhody premiéra SEZONA 1925/1926 - Překlad
Advokátka JUDr. Bolbecová premiéra SEZONA 1926/1927 - Překlad