Milan Dvořák
Textové a hudební úpravy
Role
Nám patří zítřek premiéra SEZONA 1978/1979 - Účinkují