Karel Ladislav Klusáček
Datum narození
25.10.1865
Datum úmrtí
21.02.1929
Životopis
Malíř a ilustrátor, narodil se v Polné, zemřel v Praze. Žák pražské Akademie, jeho učiteli byli A. Lhota, později Pirner. Jeho největším vzorem však byl Mikuláš Aleš. Své kresby se satirickým rázem uveřejňoval v časopisech Paleček, Ruch, Švanda dudák, Zlatá Praha a Světozor. Často vystavoval svá díla na různých výstavách, vytvořil např. 13 kartonů k výzdobě schodiště Zemské banky. V dalších letech provedl nástropní malby al tempera v Městském muzeu,štít na sokolovně ad. v Lounech. Pracoval pro kostely v Čakovicích, v Kutné Hoře a v Klatovech, udělal výzdobu Vlašského dvora v Kutné Hoře a tři figurální lunety v divadelním sále v Náchodě. Sblížil se s Jednotou výtvarných umělců a zúčastnil se vzniku jejího měsíčníku Dílo, jež přineslo v následujících ročnících reprodukce jeho alegorických návrhů a historických obrazů.

Zdroj: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. I., A-K. Ostrava, Chagall 1993.
Inscenátor
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 1897/1898 - Kostýmy
Kostýmní a scénické návrhy
Radúz a Mahulena - 06.04.1898 Karel Ladislav Klusáček - návrh kostýmu (Mahulena)
Radúz a Mahulena - 06.04.1898 Karel Ladislav Klusáček - návrh kostýmu (Radúz)
Radúz a Mahulena - 06.04.1898 Karel Ladislav Klusáček - návrh kostýmu (Runa)