Čestmír Kubík
Je autorem titulů
Průvodní slovo (Ostatní)