Vítězslav Kocourek
Datum narození
03.08.1920
Datum úmrtí
30.12.1995
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. V roce 1939 maturoval na reálném gymnáziu v Praze. Jeho studia na Univerzitě Karlově (UK) však přerušila válka. Za německé okupace pracoval jako sportovní redaktor Práva lidu, později jako laborant; účastnil se protinacistického odboje ve skupině Předvoj. Po válce byl kulturním redaktorem Rudého práva a souběžně studoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě UK (absolvoval 1950). 1947–1948 byl vedoucím redaktorem časopisu Lidová kultura, od 1948 dramaturgem Čs. státního filmu, od 1950 redaktorem a od 1956 šéfredaktorem nakladatelství Čs. spisovatel, 1959–1964 šéfredaktorem divadelního a literárního jednatelství DILIA, 1964–1968 vedoucím redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy (Albatros). Počínaje 1968 opět působil v nakladatelství Čs. spisovatel. 1972 byl z politických důvodů propuštěn a až do odchodu do důchodu 1980 pracoval jako korektor tiskárny Mír.
Od studentských let publikoval básně, povídky a lit. kritické stati v různých novinách a časopisech; knižně vydal sbírku epigramů Ostré drápky a povídkový soubor Sportovní povídky. Nejvýznamnější čast jeho díla tvoří literatura pro děti a mládež (Za pohádkou kolem světa, Se zvířátky kolem světa, Vzpoura na lodi Bounty; encyklopedie Vesmír, Země, člověk – a my děti; překlady, resp. převyprávění klasických dobrodružných děl, např. K. Maye). Autor rozhlasových her a memoárů Co bylo, bylo (Literární noviny, 1991). Z literárně-historických prací patří k nejdůležitějším studie o K. Poláčkovi a o T. Mannovi. Ve svých kritikách se věnoval především německé a anglo-americké literatuře.
Textové a hudební úpravy
Poprask na laguně premiéra SEZONA 1960/1961 - Úprava