J. M. Šerý
Datum narození
04.05.1881
Datum úmrtí
16.09.1964
Další používaná jména
Ferdinand Kocura
Životopis
Narozen v obci Votice, zemřel v Praze. Básník, autor drobných dramatických prací. Po maturitě na gymnáziu (1900) vystudoval práva (absolvoval 1904) a stal se účetním asistentem zemského výboru, posléze vrchním účetním ředitelem Zemského úřadu v Praze (1939 byl předčasně penzionován). V letech 1922–1923 byl členem Ústřední správní komise hlavního města Prahy, byl jmenován Národním shromážděním do voleb za stranu národně-socialistickou. Angažoval se v různých spolcích; od r. 1946 se stal členem Syndikátu čes. spisovatelů.
Je autorem titulů