Václav Koenig
Datum narození
22.10.1897
Datum úmrtí
05.09.1944
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Mnichově. Po maturitě na gymnáziu v Praze (1916) narukoval jako jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku. Po návratu ze světové války se stal v lednu 1919 zaměstnancem tiskového odboru prezídia min.rady v Praze a stálým spolupracovníkem vládních Pražských novin (od 1920 vycházely s tit. Československá republika). Od 1923 byl redaktorem Lidových novin, ve 30.letech spolupracovníkem Čes.slova, znovu Čs.republiky, motoristického týdeníku ČAS a nakonec redaktorem ČTK. 1935 podnikl s automobilovým závodníkem F.Turkem aerovkou cestu z Prahy do Moskvy a do Tbilisi. Od počátku nacistické okupace byl ilegálně činný, v prosinci 1941 zatčen, do 1943 vězněn na Pankráci, pak odsouzen lidovým soudem v Norimberku k smrti; před popravou v Mnichově byl 11 měsíců v samovazbě. Koenig byl politickým novinářem se zájmem o kulturně politickou problematiku soudobého Ruska. Překládal z ruštiny pro přední pražská nakladatelství (Aventinum, Odeon, Melantrich aj.), své překlady provázel i časopiseckými informativními statěmi a rozhovory se sovětskými autory; byl i vynikajícím tlumočníkem mluveného slova.
Textové a hudební úpravy
Proces premiéra SEZONA 1933/1934 - Překlad