Václav Koenig
Datum narození
22.10.1897
Datum úmrtí
05.09.1944
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Mnichově. Po maturitě na gymnáziu v Praze (1916) narukoval jako jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku. Po návratu ze světové války se stal v lednu 1919 zaměstnancem tiskového odboru prezídia min. rady v Praze a stálým spolupracovníkem vládních Pražských novin (od r. 1920 vycházely s titulem Československá republika). Od roku 1923 byl redaktorem Lidových novin, ve 30. letech spolupracovníkem Českého slova, znovu Čs. republiky, motoristického týdeníku ČAS a nakonec redaktorem ČTK.

V roce 1935 podnikl s automobilovým závodníkem F. Turkem aerovkou cestu z Prahy do Moskvy a do Tbilisi. Od počátku nacistické okupace byl ilegálně činný; v prosinci 1941 byl zatčen, do roku 1943 vězněn na Pankráci, pak odsouzen lidovým soudem v Norimberku k smrti; před popravou v Mnichově byl 11 měsíců v samovazbě.

Koenig byl politickým novinářem se zájmem o kulturně politickou problematiku soudobého Ruska. Překládal z ruštiny pro přední pražská nakladatelství (Aventinum, Odeon, Melantrich aj.), své překlady provázel i časopiseckými informativními statěmi a rozhovory se sovětskými autory; byl i vynikajícím tlumočníkem mluveného slova.

Pracovní text hry Revisor v překladu V. Koeniga v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 568
Pracovní text hry Revisor v překladu V. Koeniga v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 562-564
Textové a hudební úpravy
Proces premiéra SEZONA 1933/1934 - Překlad