Boris Kochno
Textové a hudební úpravy
Marnotratný syn premiéra SEZONA 1962/1963 - Autor libreta
Mavra (Konzervatoř Praha) premiéra SEZONA 1980/1981 - Autor libreta