Jan Amos Komenský
Životopis
Narozen 28.3.1592 v Nivnici u Uherského Brodu, zemřel 15.11.1670 v Amsterdamu (Nizozemsko). Po studiu na německých evangelických školách v Herbornu a Heidelbergu byl učitelem v Přerově a duchovním správcem ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat, v roce 1628 odešel natrvalo do exilu. Postupně se stal jako evropsky uznávaný učenec a poslední biskup jednoty bratrské jedním z politických mluvčích české protikatolické emigrace. Od 1628 žil Komenský v Lešně, kromě několika období vyplněných činností v Anglii (1641-1642), ve Švédsku (1642-1648) a v Blatném Potoce v Uhrách (1650-1654). Po požáru Lešna se uchýlil do Nizozemí. Je pohřben v Naardenu. Komenský byl jednou z největších postav českých kulturních dějin; byl pedagogem, spisovatelem, teologem, humanistickým filozofem, polyhistorem a reformátorem. Pedagogické dílo lze rozdělit na spisy řešící všeobecné i některé speciální pedagogické a didaktické otázky (Didaktika velká, Škola hrou aj.) a na knihy týkající se jazykové metodiky (Brána jazyků otevřená aj.). Jeho nejdůležitější pansofické dílo, v němž usiloval vytvořit velkou soustavu nápravy člověka a všeho lidstva, je sedmidílná Obecná porada o nápravě věcí lidských. Nejvýznamnější z Komenského česky psaných spisů jsou Labyrint světa a ráj srdce a Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Komenský je nejznámějším a nejvydávanějším autorem české literární minulosti a komeniologie se stala samostatnou vědeckou disciplínou.
Je autorem titulů