Edmond Konrád
Datum narození
30.05.1889
Datum úmrtí
09.05.1957
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Po maturitě na gymnáziu (1907) studoval historii na pražské filozofické fakultě (doktorát 1912). 1915 krátce působil jako volontér v knihovně Národního muzea, 1915–1918 vykonával vojenskou službu. 1919 byl několik měsíců zaměstnán v tiskovém odboru Čs. červeného kříže, 1919–1925 byl knihovníkem pražské Univerzitní knihovny. Později se věnoval literárně dramatické tvorbě a psal divadelní referáty. 1929–1937 byl divadelním referentem Národního osvobození, od června 1937 do 1. 10. 1940 Lidových novin (propuštěn z politických důvodů). Za protektorátu byl pracovně nasazen jako pomocný dělník v Praze-Libni, ze zdravotních důvodů byl po čase uvolněn.
Od května 1945 do konce roku 1947 byl opět divadelním redaktorem Lidových novin; po únoru 1948 byl zaměstnán v nakladatelství Čs. spisovatel, zprvu jako knihovník a od 1949 až do smrti jako korektor. Obohatil formálně i námětově českou společenskou komedii (Rajka, Javor čili Děti a smrt, Komedie v kostce, Rodinná záležitost, Kde se žebrá aj.). Autor románu Mámení po převratu (1935) a pamětí Nač vzpomenu (1957). Několik jeho her bylo zfilmováno (Kvočna, Svět, kde se žebrá).

Pracovní text v ND nerealizované hry Komedie o počasí v knihovně archivu ND, sign. r 127, r 3368, r 3369
Je autorem titulů
Edison (Činohra)
Kde se žebrá (Činohra)
Komedie v kostce (Činohra)
Kvočna (Činohra)
Nahý v trní (Činohra)
Širočina (Činohra)
Žluté růže (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Věčné mládí premiéra SEZONA 1925/1926 - Překlad
Role
Hilarovské rozjímání premiéra SEZONA 1945/1946 - Účinkuje